Propozície

Občianske združenie Horský kros Gerlach v spolupráci s obcou Gerlachov, mestom Vysoké Tatry, Slovenským atletickým zväzom a Štátnymi lesmi TANAP-u

usporiadajú

XXV. ročník HORSKÉHO KROSU – BEH DO VRCHU GERLACH
IX. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu 2018
Verejné preteky v behu do vrchu dorastencov a žiakov
Séria Tatry v pohybe

Dátum:

25. august 2018 (sobota)

Miesto štartu:

Gerlachov (okr. Poprad), pri pomníku

Prezentácia:

Obecný úrad Gerlachov

trať na Sliezsky dom : od 7.30 – 9.30 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY, NORDIC WALKING

trať na Tatranskú Polianku a k Hotelu Hubert : od 7.30 – 10.00 hod. DORASTENCI, DORASTENKY, ŽIACI, ŽIAČKY

Štartovací balíček bude vydaný na základe podpísaného súhlasu dotknutej osoby, ktorý obdržíte e-mailom po pridelení štartového čísla.

Štart:

Spôsob štartu: hromadný
09.30 hod. PRETEKY DETÍ v obci Gerlachov
10.05 hod. JUNIORI, MUŽI, ŽENY, JUNIORKY, NORDIC WALKING (8 400 m)
10.30 hod. MUŽI, ŽENY, DORASTENCI, DORASTENKY, STARŠÍ ŽIACI A ŽIAČKY (3 650 m)
10.45 hod. MLADŠÍ ŽIACI A ŽIAČKY (2 250 m)

Trate:

Trať na Sliezsky dom 8 400 m je spoločná do Tatranskej Polianky so značením červenou stuhou a pokračuje po turistickom značkovanom chodníku zelenou farbou. Z väčšej časti je kamenistý chodník a miestami asfaltová cesta. Výškové prevýšenie 879 m. Cieľ pred horským hotelom Sliezsky dom. Rovnakú trať absolvujú aj pretekári Nordic Walking.

LIMIT: na Velickom moste pod 1:30hod

Muži A 1979 – 98 Ženy E 1984 – 98
Muži B 1969 – 78 Ženy F 1969 – 83
Muži C 1959 – 68 Ženy G 1959 – 68
Muži D 1958 a st. Ženy H 1958 a st.
Juniori 1999 a ml. Juniorky 1999 a ml.
Nordic walking Muži 1999 a st. Nordic walking Ženy 1999 a st.

Trať na Tatranskú Polianku 3 650 m vedie z Gerlachova do Tatranskej Polianky po trávnatom povrchu, záver po asfalte. Značená je červenou stuhou. Výškové prevýšenie 200 m. Cieľ na chodníku k ohnisku v Tatranskej Polianke(cesta popod tatranskú železnicu).

Muži a juniori  1969 – 2000 Ženy a juniorky 1969 – 2000
Muži nad 50 rokov 1968 a st. Ženy nad 50 rokov 1968 a st.
Dorastenci 2001 – 2003 Dorastenky 2001 – 2003 2001 – 2003
Starší žiaci 2004 – 2005 Staršie žiačky 2004 – 2005

Trať k Hotelu Hubert 2 250 m vedie z Gerlachova ku hotelu HUBERT po trávnatom povrchu, záver po asfalte. Značená je červenou stuhou. Výškové prevýšenie 109m.

Mladší žiaci 2006 a ml. Mladšie žiačky 2006 a ml.

Prihlášky a limity:

pre všetky kategórie cez www.pretekaj.sk, prihlásenie je platné až po úhrade štartovného – rozhodujúci je dátum pripísania štartovného na účet organizátora.

Trať na Sliezsky dom: max 200 pretekárov

Trať na Tatranskú Polianku: max 300 pretekárov

Trať k hotelu Hubert: bez obmedzenia

Štartovné:

Trať na Sliezsky dom: 

do 30.6.2018 – 10€
do 20.8.2018 – 15€
V prípade voľnej kapacity v deň pretekov: 20,- €
Pretekári na 70 rokov: 0 ,- € – povinnosť online registrácie(v prípade voľných kapacít aj v deň pretekov)

V cene štartovného je zahrnuté: jedlo po pretekoch, pivo/nealko, darček v štartovacom balíčku, občerstvenie na   trati a v cieli,  účastnícka medaila zo série Tatry v pohybe

Trať na Tatranskú polianku: 

Dospelí do 30.6.2018 – 7€
Dospelí do 20.8.2018 – 9€
V prípade voľnej kapacity v deň pretekov: 12,- €

V cene štartovného pre dospelých je zahrnuté: jedlo po pretekoch, pivo/nealko, darček v štartovacom balíčku, občerstvenie na trati a v cieli, účastnícka medaila( prvých 100 registrovaných pretekárov)

Dorast a starší žiaci: 3,-  €

V cene štartovného je zahrnuté: jedlo po pretekoch, nealko, občerstvenie v cieli, 

Trať k Hotelu Hubert: 

mladší žiaci: bezplatne

Ceny:

Absolútne poradie muži 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie ženy 1. miesto 150,- €
Absolútne poradie muži 2. – 6. miesto finančná odmena,
7. – 8. miesto vecné ceny
Absolútne poradie ženy 2. – 6. miesto finančná odmena
Muži B,C,D, 1. – 3. miesto finančná odmena
Ženy F, G,H 1. – 3. miesto finančná odmena
Juniori a juniorky 1. – 3. miesto finančná odmena
Dorastenci a dorastenky 1. – 3. pohár
Žiaci a žiačky 1. – 3. pohár
Nordic Walking 1. – 3. pohár
Muži a Ženy (Tatranská Polianka) 1. – 3. Pohár

 

Prekonanie traťového rekordu:
ženy + juniorky 250,- €
muži + juniori 250,- €
Držitelia traťových rekordov:
Hillary Kiptum Maiyo Kim (KEN) 39:51,0 (rok 2016)
I. Zatorska (POL) 47:53,5 (2003)
Tajná prémia na trati:
ženy + juniorky 50,- €
muži + juniori 50,- €

Vyhodnotenie:

V GERLACHOVE pri Obecnom úrade
12.30 hod. žiacke a dorastenecké kategórie
13.15 hod. t o m b o l a
13.45 hod. ostatné kategórie

Občerstvovacie stanice:

cieľ Tatranská Polianka ,cieľ Hotel Hubert, „rampa“ na Sliezsky dom kamenný most, cieľ Sliezsky dom

Protesty:

Do 15 minút po skončení pretekov hlavnému rozhodcovi s vkladom 10,- €.

Rôzne:

Obecenstvo, pretekári, činovníci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Pretekárom na Sliezsky dom osobnú prepravu vecí zabezpečí usporiadateľ. Upozorňujeme všetkých účastníkov na dodržiavanie pokynov k ochrane prírody a pohybu len po značkovaných chodníkoch. Počet dopravných prostriedkov na Sliezsky dom je obmedzený a disponuje ním usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny rozpisu. Pretekárom odporúčame uzavrieť horské poistenie! Usporiadateľ nezodpovedá za vzniknuté škody počas pretekov.
Pretekár prostredníctvom prihlášky udeľuje súhlas organizátorovi pretekov (HK Gerlach) so spracovávaním a správou svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov pre uvedený ročník HK Gerlach.

Pravidlá Nordic Walking:

Preteká sa podľa pravidiel Nordic Walking (http://www.snwa.sk/).
1. Technika Nordic Walking založená na štandarde INWA®.
2. Použitie palíc Nordic Walking (nie trekových a iných). Dĺžka palice zviera max. pravý uhol v lakti.
3. Pohyb je striedavý. Pravá ruka s ľavou nohou a naopak.
4. Pohyb je z ramena, nie z lakťa. Lakeť sa nekrčí.
5. Putko sa vypúšťa za telom. Prsty paličku vpredu zvierajú a vzadu uvoľňujú.
6. Povolená je len chôdza. Vždy je na zemi súčasne jedna noha a jedna palička.
7. Fair play!

Šatňa:

Obecný úrad Gerlachov

Informácie:

Ing. Martin Mlynár: tel.: 0904 548 260, e-mail: info@distance-sport.sk, www.horskykros.gerlach.sk